Тази страница не е "препоръчителна" за хора без чувство за хумор, чувство за ориентиране, способности за разсъждаване, самоутвърждаване и самоиронизиране. Хора които не виждат по-далеч от носа си, не чуват това което не искат, но казват това което не знаят. Хора със скопени мозъци, продухани съзнания, отвлечени понятия, охлузени колена, подпухнали очи и вегетарианци!

ЗА ТЯХ Е "ЗАДЪЛЖИТЕЛНА"!!!

Всичко това ТИ ще го разбереш от тази страница, щом толкова ти е интересно!

Всичко което ще бъде казано, написано, чуто и видяно на тази страница се базира на изумителната теория за Батовете или, както вече започна да се налага и като практика, БАТОЛОГИЯТА! Така и ще я наричаме занапред.

Тук ще можеш да прочетеш изключителната класификация на Батовете според възраст, начин на обличане, прически, начин на говорене и други неща!

Тук ще можеш да видиш неподправени снимки на класически Батове и Батленца!

ГОЛЯМ МАЙТАП-СТРАШНА РАБОТА БРАТКО!

Тук ще можеш да чуеш автентични аудио записи на някои от най-фантастичните Батове раждали се някога във нашата свидна Родина!

ПРЕДУПРЕЖДАВАМ ТА - МОЖЕ ДА СА ПРЪСНЕШ ОТ СМЯХ!!!

Тук, също така, по някое време, ще можеш да видиш и някои автентични видео откъсчета с действащи лица не по-малко автентични и не по-малко фантастични Батове!!!

АБЕ НЕ Е ЗА РАЗПРАЯНЕ-ТРЯА ДА СА ВИДИ

Целия фактологичен материал като снимки, аудио и видео записи е събран от

Бат'Фъндьо и брат му Минчо Парашков

както и от Бат'Колчо на когото ще дължим доста за създаването на настоящата страница!

А пък Бат'Митьо - като най-умен/хахаха/ събрау сичко подредиу гу и го нахулеу у тъз страница!

Започваме с кратка дефиниция на понятията, пък дано ви се поизясни за какво ще става въпрос тука тъй!

БАТ' - съкр. от батко, м.р. ед. число. Може да се срещне и като Бай'. Много често използвано обръщение към по-стар или старши представител на съответна социална общност. Характеризира се със добре изразено подмазване, и усмивка при произнасяне. Все пак Батът е тартор на групата! Обръщението е индикатор за изразената йерархична структура в диферентните социални групи, както и в цялото общество, което е резултат от наложили се исторически архитипове на мисленето и поведението. Самия факт за съществуването на такъв тип обръщение в социалната реч, както и неговата артикулация в такива мащаби е индикатор за наличието на непреодолени "патриархални" тежнения в обществото, но успоредно с това може много сериозно да се говори за наличието на ресурс от който да се черпи самоидентифициране!

Толкова по филологичните и социологическите аспекти на явлението Бат! Доколкото това не е опит за научен анализ продължаваме с веселата част!

БАТ като понятие за принадлежност към характерна социална група-

Туй ви го казвам Аз

Sorry, you don't have Java.

Бат ви Даньо!

Щото сички ма пузнават!

Бат'ът е:

Крепителят на нацията! Бащата на народа!Солта за хляба! Киселите краставички за ракията!

Назаде За връзка с Бат'овете

Или са запиши и разгледай Тефтера за гости, нали си гост, тъй ами!

РАЗГЛЕДАЙ КНИГАТА ЗА ГОСТИ

©2000-2001 Bat'ovete inc. Сички права запазяни. Тъй ами!